Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Flexibele Zadels EU’  16 augustus 2014

laatste update 24 september 2016

Testen van een zadel:  

Het testen van een zadel gaat per week en kost € 25,-. Inclusief accesoires 30,- euro. Er dient een borg voor het zadel betaald te worden van € 800,- tot €1200,- euro. Zodra de borg en het testgeld binnen is, wordt het zadel verstuurd.

Als het zadel op maandag ontvangen wordt door de consument, dient het de maandag daarop weer teruggestuurd te worden. Voor iedere extra dag wordt € 5,- extra in rekening gebracht. Het zadel en bijbehorende zadelhoes dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden (vrij van haren, huidvet en ander vuil), als waarin het ontvangen is door de consument. Eventuele beschadigingen aan het zadel worden van de borg afgetrokken.

De periode van aankomst van het testzadel bij de consument totdat het zadel terug ontvangen is door FlexibeleZadelsEU, is de consument verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of vermissing van het zadel.

Het zadel dient met extra verzekerservice (€14,45) via PostNL verzonden te worden.

De borg wordt teruggestort, zodra het zadel weer in goede staat ontvangen is door FlexibeleZadelsEU.

Tweedehandsproducten/testzadels:

Garantieperiode is meestal in ieder geval 2 maanden, tenzij anders is overeengekomen.

Koopovereenkomst:

Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod gedaan door de verkopende partij en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkopende partij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkopende partij is bevestigd, heeft er geen koopovereenkomst plaats gevonden.

De verkopende partij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de overeenkomst; het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Betaling:

Bij bestelling van een zadel uit de 2-lijn (midden segment), dient het gehele aankoopbedrag van te voren door de kopende partij betaald te worden. Bij bestelling van een zadel uit de Special-lijn (duurste segment) is een aanbetaling van € 1050,- vereist, om de bestelling in gang te zetten. Vlak voor levering of tijdens de levering dient het restant bedrag betaald te worden.

Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin gefactureerd is.

Indien er prijsverhogingen door de verkopende partij worden doorgevoerd, nadat deze met de consument afspraken heeft gemaakt, is de afgesproken prijs geldend.

Levering: 

De opgegeven levertijd door de verkopende partij is een indicatie en hier zijn geen rechten aan te ontlenen. Bij zadels op voorraad kan de levering 2 tot 4 weken duren en bij zadels die gemaakt moeten worden is de levertijd gemiddeld 6 tot 12 weken. Mocht er een productiefout of maakfout voorkomen, sturen wij het zadel terug en kunt u in een aantal gevallen opnieuw op een levertijd van 6-12 weken rekenen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkopende partij kenbaar heeft gemaakt.

Indien een bestelling volgens afspraak geleverd wordt en het gaat om een zogenaamd ‘deugdelijk’ product, is de consument verplicht om het product af te nemen.

Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of in handen van een door consument aangewezen derden worden gebracht.

Indien de leverancier van de verkopende partij niet gemachtigd is om het bestelde product te leveren, dient de verkopende partij het door consument aanbetaalde bedrag binnen 30 dagen te retourneren.

Levering geschiedt door persoonlijke levering van de verkopende partij, ophalen door consument bij een vestiging van de verkopende partij of middels verzending per post.  De verkopende partij behoudt zich het recht bij levering de kosten van bezorging apart te factureren. Van te voren zullen de mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten hiervan besproken worden.

Garantie: 

De verkopende partij garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

Een jaar fabrieksgarantie is van toepassing op deze koopovereenkomst. Indien er binnen dit jaar problemen voordoen, dient de consument contact op te nemen met de verkopende partij. De verkopende partij is verplicht om tekortkomingen die onder de fabrieksgarantie vallen te verhelpen door middel van reparatie of vervanging van het product.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneindig gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen heeft aangebracht aan het product dan wel getracht heeft dit te doen. Of wanneer het product is aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bedoeld is.

Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.

Wanbetaling:

In geval van wanbetaling van de consument heeft de verkopende partij, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Holistische praktijk voor mens en dier

KvK-nr:08191430

C.W. van den Berg te Hoogerheide

VrijerPaard

KvK-nr: 620808966

L. van Vuurde te Raalte